Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

báo cáo thuyết minh tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 25/11/2021 | 12:47  | Lượt xem: 959
Chi tiết tại: file đính kèm

Báo cáo số 05/BC-BCĐ ngày 06/1/2020 về kết quả công tác an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày đăng 08/01/2020 | 10:47  | Lượt xem: 432
Chi tiết tại: file đính kèm