Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 28/5/2020 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc phòng an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2020
Ngày đăng 29/05/2020 | 10:32  | Lượt xem: 100

Chi tiết tại: file đính kèm