thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Thông báo số 692/TB-UBND ngày 22/7/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ dô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 25/07/2022 | 17:03  | Lượt xem: 154
Chi tiết tại: file đính kèm Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: chi tiết tại đây

Thông báo về việc kê khai di chuyển mộ dự án Xây duengj Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao phường Liên Mạc

Ngày đăng 08/12/2020 | 14:39  | Lượt xem: 218
Chi tiết tại: file đính kèm