Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2023

Ngày đăng 03/07/2024 | 17:27  | Lượt xem: 115
Chi tiết tại: file đính kèm

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2024

Ngày đăng 03/07/2024 | 17:12  | Lượt xem: 92
Chi tiết tại Nghị quyết: Tại đây Tệp đính kèm NQ: Tại đây

Công văn số 190/HĐND-VP ngày 02/7/2024 về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 02/07/2024 | 18:07  | Lượt xem: 106
Chi tiết tại: file đính kèm

Báo cáo số 185/BC-HĐND ngày 26/6/2024 về Kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 27/06/2024 | 15:31  | Lượt xem: 141
Chi tiết tại: file đính kèm

Báo cáo trả lời KNCT trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI

Ngày đăng 12/06/2024 | 09:14  | Lượt xem: 220
BCaos cáo trước KNCT: file đính kèm Báo cáo sau KNCT: Tại đây

Thường trực HĐND quận Bắc Từ Liêm họp liên tịch

Ngày đăng 07/05/2024 | 16:56  | Lượt xem: 223
Sáng ngày 06/5/2024, Thường trực HĐND quận Bắc Từ Liêm họp liên tịch để thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự họp có đồng chí Lưu...