Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Thông tin tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 21/01/2022 | 09:48  | Lượt xem: 11
Chi tiết tại: file đính kèm

HĐND thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngày đăng 15/01/2022 | 09:49  | Lượt xem: 154
(BTLP) Sáng 14/01/2022, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp Thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị được tổ chức...

Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 13/01/2022 | 09:59  | Lượt xem: 69
Chi tiết tại: file đính kèm

Nghị quyết về dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bắc Từ Liêm..

Ngày đăng 13/01/2022 | 09:56  | Lượt xem: 69
Nghị quyết 31/NQ-HĐND: tại đây Phụ lục đính kèm Nghị quyết : tại đây

Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 13/01/2022 | 09:52  | Lượt xem: 76
Nghị quyết 30/NQ-HĐND: tại đây Các biểu đính kèm: t ại đây

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của quận Bắc Từ Liêm.

Ngày đăng 13/01/2022 | 09:44  | Lượt xem: 8
Chi tiết tại: file đính kèm

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Quận năm 2022

Ngày đăng 05/01/2022 | 07:42  | Lượt xem: 14
Chi tiết tại: file đính kèm

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận tiếp xúc với cử tri phường Phúc Diễn

Ngày đăng 29/12/2021 | 17:17  | Lượt xem: 22
(BTLP) Sáng 28/12/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Lê Thị Thu Hương - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận cùng các đại biểu thuộc đơn vị...

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm sau kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 24/12/2021 | 09:56  | Lượt xem: 70
(BTLP) Sáng 23/12/2021, các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 11 đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm sau kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội...

Ttài liệu TXCT sau Kỳ họp 4 HĐND quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 21/12/2021 | 17:48  | Lượt xem: 33
Đại biểu HĐND Quận TXCT sau kỳ họp thứ 4 HĐND Quận: tại đây Báo cáo tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND Quận trước kỳ họp thứ 4: tại đây Báo cáo kết quả...

Kỳ họp thứ 4, HĐND quận Bắc Từ Liêm khoá III, nhiệm kỳ 2021-20126

Ngày đăng 18/12/2021 | 12:58  | Lượt xem: 153
(BTLP) Ngày 16-17/12/2021, HĐND quận Bắc Từ Liêm, khoá III nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 4 nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -...

HĐND quận Bắc Từ Liêm: Giải trình đối với một số dự án sử dụng ngân sách Quận chậm tiến độ

Ngày đăng 18/12/2021 | 09:41  | Lượt xem: 106
(BTLP) Ngày 17/12/2021, Thường trực HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên giải trình đối với một số dự án sử dụng ngân sách Quận chậm tiến độ nhằm làm rõ những kết...