Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoa XV

Ngày đăng 21/09/2022 | 11:41  | Lượt xem: 19
Chi tiết tại: file đính kèm

Họp trực tuyến: Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp

Ngày đăng 30/07/2022 | 08:34  | Lượt xem: 123
(BTLP) Sáng ngày 29/7/2022, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý II/2022 và thảo luận chuyên đề...

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm sau Kỳ họp thứ 7

Ngày đăng 23/07/2022 | 17:59  | Lượt xem: 233
(BTLP) Ngày 22/7/2022, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 11) đã tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm, sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham...

Nghị quyết số 9/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân Quận

Ngày đăng 18/07/2022 | 09:33  | Lượt xem: 49
Chi tiết tại: file đính kèm

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 06/07/2022 | 10:33  | Lượt xem: 36
Chi tiết tại: file đính kèm Phụ lục I, II1,II2 Phụ lục II3 Phụ lục II4

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2021

Ngày đăng 06/07/2022 | 08:53  | Lượt xem: 27
Nghị quyết 05 Phụ lục 1a Phụ lục 6 Phụ lục 16 Phụ lục 21 Phụ lục 22

Đại biểu HĐND Quận tiếp xúc với cư tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 04/07/2022 | 09:33  | Lượt xem: 77
Chi tiết tại: file đính kèm

Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 17/06/2022 | 14:55  | Lượt xem: 63
Chi tiết tại: file đính kèm

Báo cáo tổng hợp Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba - Quốc hội khoá XV

Ngày đăng 17/06/2022 | 14:51  | Lượt xem: 64
Chi tiết tại: file đính kèm