Năm 2023, quận Bắc Từ Liêm quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"

New New

Quận Bắc Từ Liêm: Tích cực hoàn thành Đại hội Công đoàn các cấp

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát...

Công tác tham mưu triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang phát triển một cách nhanh chóng, đã mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại và các quốc gia trên toàn thế giới. Bản chất của...

Đảng bộ phường Đức Thắng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Đức Thắng hiện có 13 chi bộ trực thuộc, với 572 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ phường Đức Thắng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đã đạt được những kết quả...

06 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứngyêu cầu phát triển đất nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Thực hiện mục tiêu “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng,UBND quận Bắc Từ Liêm đã...

Quận Bắc Từ Liêm tham gia Chung khảo Liên hoan ca múa nhạc thành phố Hà Nội năm 2023

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023), Trung tâm văn hóa thành phố - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Chung khảo Liên hoan ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ...

New Video New Video

Văn hóa - Thể thao Văn hóa - Thể thao

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Bắc Từ Liêm tích cực chuyển đổi số

Nhờ cả hệ thống chính trị vào cuộc kịp thời, cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân nên sau 2 năm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp, quản lý căn cước công dân gắn...
Xem tất cả

Chăm sóc sức khỏe toàn dân Chăm sóc sức khỏe toàn dân

Đang online: 53
Tổng số truy cập: 6239722