Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá tài sản lô thiết bị y tế không còn nhu cầu sử dụng

14/10/2019 | 09:10  | Lượt xem: 179
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo đấu giá lô thiết bị y tế không còn nhu cầu sử dụng

Ngày đăng 21/06/2019 | 05:47  | Lượt xem: 165
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 14/05/2019 | 02:59  | Lượt xem: 234
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 ô đất (ký hiệuTT-04, TT-05, TT-07, TT-08) thuộc khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 20/11/2018 | 12:00  | Lượt xem: 4258
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 ô đất (ký hiệuTT-04, TT-05, TT-07, TT-08) thuộc khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất CT-3 thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long

Ngày đăng 07/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 4470
Thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất CT-3 thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long