Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 40/TB-TTPTQĐ ngày 27/2/2020 về bán thanh lý vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá

Ngày đăng 28/02/2020 | 08:45  | Lượt xem: 208
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo số 45/TB-TTPTQĐ ngày 03/3/2020 về bán thanh lý vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá

Ngày đăng 04/02/2020 | 08:46  | Lượt xem: 243
Chi tiết tại: file đính kèm