THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thông báo kết quả vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Quận năm 2022

Ngày đăng 07/07/2023 | 19:30  | Lượt xem: 4292
Ngày 07/7/2023, Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Quận năm 2022 ban hành Thông báo số 867/TB-HĐTT về Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy vi...

Thông báo thời gian, địa điểm, số báo danh thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc quận Bắc Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 27/06/2023 | 17:37  | Lượt xem: 6806
Ngày 27/6/2023, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 quận Bắc Từ Liêm ban hành Thông báo số 778/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại...

Danh sách số thứ tự thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục công lập thuộc Quận

Ngày đăng 27/06/2023 | 17:05  | Lượt xem: 950
Chi tiết tại: file đính kèm