THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

UBND quận Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức cấp phường năm 2024

Ngày đăng 05/07/2024 | 16:46  | Lượt xem: 959
Ngày 04/7/2024, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Thông báo số 1183/TB-UBND về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp phường thuộc quận Bắc Từ Liêm năm 2024. Theo đó, tổng chỉ tiêu dự...

Thông báo số 1183/TB-UBND ngày 04/7/2024 về thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm năm 2024

Ngày đăng 04/07/2024 | 08:06  | Lượt xem: 307
Thông báo: Tại đây phụ lục đính kèm: Tại đây

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 03/07/2024 | 16:42  | Lượt xem: 302
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm vừa ban hành Thông báo số 399/TB-QLDA ngày 01/7/2024 về tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm năm...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 12/06/2024 | 17:29  | Lượt xem: 449
Chi tiết tại: file đính kèm

Nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024

Ngày đăng 12/06/2024 | 17:15  | Lượt xem: 244
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo số 1959/TB-SNV ngày 04/6/2024 về lịch tổ chức tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 12/06/2024 | 10:25  | Lượt xem: 227
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 11/05/2024 | 12:43  | Lượt xem: 235
Căn cứ Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc...

Kế hoạch số 1369/KH-SNV ngày 24/4/2024 của Sở Nội vụ Hà Nội về Tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 04/05/2024 | 09:48  | Lượt xem: 371
Kế hoạch số 1369/KH-SNV ngày 24/4/2024: file đính kèm Phụ lục 1: t ại đây Phụ lục 2: tại đây

Thông báo số 1402/TB-SNV ngày 24/4/2024 của Sở Nội vụ Hà Nội về tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 26/04/2024 | 14:22  | Lượt xem: 178
Thông báo 1402/TB-SNV : tại đây Mẫu đăng ký xét tuyển công chức: Tại đây Mẫu đăng ký thi tuyển công chức: Tại đây