THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thông báo 224/TB-UBND ngày 15/3/2022 về Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế quận Bắc Từ Liêm năm 2022

Ngày đăng 15/03/2022 | 15:08  | Lượt xem: 499
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo 300/TB-HĐTT ngày 20/4/2021 về kết quả chấm phúc khảo môn viết nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 20/04/2021 | 09:08  | Lượt xem: 514
Thông báo 300/TB-HĐTT ngày 20/4/2021 về kết quả chấm phúc khảo môn viết nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập thuộc...

Thông báo số 244/TB-UBND ngày 02/4/2021 về việc lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 02/04/2021 | 18:11  | Lượt xem: 424
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo 243/TB-HĐTT ngày 02/4/2021 về điểm thi môn viết chuyên ngành thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020

Ngày đăng 02/04/2021 | 09:10  | Lượt xem: 2508
Thông báo 243/TB-HĐTT ngày 02/4/2021 về điểm thi môn viết chuyên ngành thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm...