thông tin người phát ngôn thông tin người phát ngôn

Thông báo số 280/TB-HĐTD ngày 14/10/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 về nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển bòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 15/10/2019 | 16:17  | Lượt xem: 140

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết
Chi tiết tại: file đính kèm