ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Quận Bắc Từ Liêm phát huy tinh thần 91 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng

Ngày đăng 30/07/2021 | 16:40  | Lượt xem: 7
Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc,...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO (1930 - 2021) – Phần 4

Ngày đăng 23/07/2021 | 14:14  | Lượt xem: 0
4.Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (giai đoạn 1975  -  2021) a. Thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh,...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO (1930 - 2021) – Phần 3

Ngày đăng 23/07/2021 | 14:13  | Lượt xem: 0
3. Công tác tuyên giáo đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (giai đoạn 1954  -  1975) a. Quán...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO (1930 - 2021) –Phần 2

Ngày đăng 22/07/2021 | 09:42  | Lượt xem: 5
2. Công tác tuyên giáo tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (giai đoạn 1945  -  1954) a. Tham gia bảo vệ chính quyền...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO (1930 - 2021)

Ngày đăng 20/07/2021 | 08:53  | Lượt xem: 4
1. Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng...

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (phần 1)

Ngày đăng 15/07/2021 | 17:16  | Lượt xem: 6
Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Ngày đăng 02/07/2021 | 11:29  | Lượt xem: 3
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa...

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 11/06/2021 | 17:27  | Lượt xem: 20
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Ngày đăng 03/06/2021 | 14:15  | Lượt xem: 108
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa...

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 03/06/2021 | 14:11  | Lượt xem: 86
Cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ TDP Đống 2

Ngày đăng 01/06/2021 | 09:13  | Lượt xem: 13
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, Chi bộ TDP Đống 2 trực...

Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa

Ngày đăng 19/05/2021 | 17:05  | Lượt xem: 23
Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà văn hóa kiệt xuất bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối...

Bác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất

Ngày đăng 18/05/2021 | 17:16  | Lượt xem: 47
Chưa ở đâu hình ảnh người lãnh tụ lại thân quen, ăn sâu trong tâm trí nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam ta. Với lòng trân trọng kính yêu, người dân treo...

Nhớ Bác, ra sức học và làm theo Bác

Ngày đăng 17/05/2021 | 15:54  | Lượt xem: 208
Vào ngày 19-5 hàng năm,  toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vui mừng và tự hào kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã...

Phường Phú Diễn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 19/03/2021 | 17:00  | Lượt xem: 21
(BTLP) Chiều ngày 18/3/2021, Đảng ủy phường Phú Diễn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Bác Hồ về nước – Bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 28/01/2021 | 09:27  | Lượt xem: 71
Rời Tổ quốc tìm đường giải phóng dân tộc vào mùa hè năm 1911 từ một cửa biển phía nam để rồi đến năm 1941, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh mới trở về, bước chân trở về sau 30...

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới"

Ngày đăng 31/10/2020 | 15:34  | Lượt xem: 54
Chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Ngày đăng 31/10/2020 | 15:31  | Lượt xem: 44
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà cách mạng thiên tài, nhà tuyên truyền kiệt xuất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Người không chỉ vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra đường...

Hội Cựu thanh niên xung phong quận Bắc Từ Liêm: Nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ

Ngày đăng 27/07/2020 | 17:33  | Lượt xem: 115
Thực hiện lời dạy của Bác đối với thanh niên xung phong (TNXP): “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu...

Phát huy phong cách nêu gương của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 27/07/2020 | 17:25  | Lượt xem: 127
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức...