ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Ngăn chặn âm mưu tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Ngày đăng 29/09/2022 | 10:09  | Lượt xem: 7
Hiện nay, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ hết sức nghiêm trọng đối với sự tồn vong, vững mạnh của đất nước ta, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh. Đây thực sự...

Giữ vững tư cách người cách mạng

Ngày đăng 19/05/2022 | 16:15  | Lượt xem: 74
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. “Tư cách một người cách mệnh” là bài giảng đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện chính trị và được in ngay...

Hai sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ

Ngày đăng 19/05/2022 | 14:28  | Lượt xem: 77
Trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác Hồ, có hai lần kỷ niệm sinh nhật Bác thật đặc biệt. Đó là lần kỷ niệm sinh nhật đầu tiên, ngày 19-5-1946, Bác chủ động tổ chức và lần sinh nhật cuối cùng,...

“Tự soi, tự sửa” - Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ

Ngày đăng 18/05/2022 | 08:48  | Lượt xem: 142
Trong thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhằm góp phần đưa...

Những luận điệu sai lệch, chống phá Hội nghị Trung ương 5

Ngày đăng 18/05/2022 | 08:45  | Lượt xem: 53
Lợi dụng việc Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều thông tin, luận điệu sai trái, tiêu cực nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, gây...

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022): Ðáp ứng niềm mong mỏi của Người

Ngày đăng 18/05/2022 | 08:41  | Lượt xem: 73
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho Thủ đô Hà Nội tình cảm đặc biệt. Mong muốn của Người về một Thủ đô “yên ổn, tươi vui và...

Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin

Ngày đăng 17/05/2022 | 08:43  | Lượt xem: 84
Một trong những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin. ...

Phản bác luận điệu “thực chất Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa”

Ngày đăng 17/05/2022 | 08:39  | Lượt xem: 78
và phát triển đất nước. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại dùng chiêu bài “hạ bệ thần tượng” để xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ...

Luận cương Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 22/04/2022 | 10:31  | Lượt xem: 56
1. V.I.Lênin, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới, Người có công bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, mở ra con đường...

Chi bộ TDP Thượng Cát 2, phường Thượng Cát sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/04/2022 | 11:03  | Lượt xem: 57
 (BTLP) Chiều ngày 16/4/2022, Đảng ủy phường Thượng cát đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ TDP Thượng Cát 2 về  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cơ sở quan trọng cho tổng kết đường lối đổi mới của Đảng

Ngày đăng 15/04/2022 | 17:24  | Lượt xem: 118
Tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là nội dung xuyên suốt...

Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên

Ngày đăng 15/04/2022 | 17:13  | Lượt xem: 75
Trong các mối quan hệ xã hội, nhân phẩm và danh dự là hai yếu tố tạo nên giá trị, cốt cách của mỗi người. Nhân phẩm, danh dự, uy tín không bỗng dưng hoặc trong một chốc lát có được, mà phải trải...

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 24/03/2022 | 16:26  | Lượt xem: 85
(TG) - Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII

Ngày đăng 08/03/2022 | 17:22  | Lượt xem: 107
Tư tưởng về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân rộng lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn Việt Nam và sự nhìn nhận giá...

Nhiều điểm mới quan trọng trong Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Ngày đăng 07/03/2022 | 17:28  | Lượt xem: 65
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) sẽ diễn ra từ 9 - 11/3 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề: "Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức...

Nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp

Ngày đăng 09/02/2022 | 08:29  | Lượt xem: 160
(TG) - Ngay sau khi Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII,...

Phòng, chống sự xuyên tạc, bảo vệ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng 22/12/2021 | 09:30  | Lượt xem: 186
Gần 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ...

Sử dụng đúng khẩu hiệu “Mừng xuân mới, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh”

Ngày đăng 22/12/2021 | 09:28  | Lượt xem: 250
Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về là thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt là sự kiện đón chào mừng năm mới, tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ...

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước

Ngày đăng 13/12/2021 | 17:28  | Lượt xem: 182
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn Tháng 2/2021 vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rực rỡ, thông qua Nghị quyết Đại hội và các...

Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới (*)

Ngày đăng 13/12/2021 | 17:26  | Lượt xem: 136
"Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới" là tựa đề bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh...