ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 11/06/2021 | 17:27  | Lượt xem: 5
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Ngày đăng 03/06/2021 | 14:15  | Lượt xem: 84
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa...

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 03/06/2021 | 14:11  | Lượt xem: 63
Cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ TDP Đống 2

Ngày đăng 01/06/2021 | 09:13  | Lượt xem: 6
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, Chi bộ TDP Đống 2 trực...

Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa

Ngày đăng 19/05/2021 | 17:05  | Lượt xem: 16
Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà văn hóa kiệt xuất bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối...

Bác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất

Ngày đăng 18/05/2021 | 17:16  | Lượt xem: 35
Chưa ở đâu hình ảnh người lãnh tụ lại thân quen, ăn sâu trong tâm trí nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam ta. Với lòng trân trọng kính yêu, người dân treo...

Nhớ Bác, ra sức học và làm theo Bác

Ngày đăng 17/05/2021 | 15:54  | Lượt xem: 144
Vào ngày 19-5 hàng năm,  toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vui mừng và tự hào kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã...

Phường Phú Diễn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 19/03/2021 | 17:00  | Lượt xem: 17
(BTLP) Chiều ngày 18/3/2021, Đảng ủy phường Phú Diễn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Bác Hồ về nước – Bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 28/01/2021 | 09:27  | Lượt xem: 60
Rời Tổ quốc tìm đường giải phóng dân tộc vào mùa hè năm 1911 từ một cửa biển phía nam để rồi đến năm 1941, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh mới trở về, bước chân trở về sau 30...

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới"

Ngày đăng 31/10/2020 | 15:34  | Lượt xem: 50
Chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Ngày đăng 31/10/2020 | 15:31  | Lượt xem: 41
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà cách mạng thiên tài, nhà tuyên truyền kiệt xuất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Người không chỉ vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra đường...

Hội Cựu thanh niên xung phong quận Bắc Từ Liêm: Nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ

Ngày đăng 27/07/2020 | 17:33  | Lượt xem: 108
Thực hiện lời dạy của Bác đối với thanh niên xung phong (TNXP): “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu...

Phát huy phong cách nêu gương của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 27/07/2020 | 17:25  | Lượt xem: 120
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức...

Chi bộ Đoàn Thanh niên – Cựu Thanh niên xung phong sinh hoạt chuyên đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Ngày đăng 10/07/2020 | 11:07  | Lượt xem: 92
Ngày 9/7/2020, Chi bộ Đoàn thanh niên - Cựu thanh niên xung phong thuộc Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng Quận đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” tại di tích Nhà tù...

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 26/05/2020 | 09:11  | Lượt xem: 1757
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí...

Đảng bộ và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 18/05/2020 | 17:21  | Lượt xem: 3398
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi nhưng Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. ...

Phát huy hiệu quả các mô hình thi đua trong năm 2020

Ngày đăng 26/02/2020 | 17:37  | Lượt xem: 1711
Bám sát chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các...

Quận ủy Bắc Từ Liêm triển khai nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2020

Ngày đăng 26/02/2020 | 17:32  | Lượt xem: 2011
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18 - KH/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội (khóa...

Công tác lãnh đạo chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 26/02/2020 | 17:29  | Lượt xem: 1749
Đại hội các chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ...

Những mốc son chói lọi và bài học kinh nghiệm trên chặng đường

Ngày đăng 03/02/2020 | 09:08  | Lượt xem: 1793
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng...