ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 08/10/2021 | 17:09  | Lượt xem: 42
(TG) - Trong bối cảnh mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển...

Phát huy vai trò của chi bộ trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

Ngày đăng 30/09/2021 | 14:32  | Lượt xem: 12
Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở, là nơi giáo dục, quản lý, rèn luyện đạo đức, truyền cảm hứng để cán bộ, đảng viên xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí, rèn phẩm chất đạo đức, lối...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp: Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

Ngày đăng 20/08/2021 | 21:16  | Lượt xem: 26
(TG) - Cách đây 110 năm, quê hương Quảng Bình với vị mặn mòi của biển cả, cái nắng chói chang của những cồn cát và truyền thống trung dũng, kiên cường của nhân dân nơi đây đã sinh ra Đại...

Về học và làm theo Bác

Ngày đăng 20/08/2021 | 21:12  | Lượt xem: 25
  (TG) - Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Trả lời được câu hỏi này, mới có thể nhận thức đúng và có hành động đúng,...

Quận Bắc Từ Liêm phát huy tinh thần 91 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng

Ngày đăng 30/07/2021 | 16:40  | Lượt xem: 35
Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc,...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO (1930 - 2021) – Phần 4

Ngày đăng 23/07/2021 | 14:14  | Lượt xem: 17
4.Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (giai đoạn 1975  -  2021) a. Thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh,...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO (1930 - 2021) – Phần 3

Ngày đăng 23/07/2021 | 14:13  | Lượt xem: 21
3. Công tác tuyên giáo đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (giai đoạn 1954  -  1975) a. Quán...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO (1930 - 2021) –Phần 2

Ngày đăng 22/07/2021 | 09:42  | Lượt xem: 22
2. Công tác tuyên giáo tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (giai đoạn 1945  -  1954) a. Tham gia bảo vệ chính quyền...

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO (1930 - 2021)

Ngày đăng 20/07/2021 | 08:53  | Lượt xem: 22
1. Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng...

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (phần 1)

Ngày đăng 15/07/2021 | 17:16  | Lượt xem: 36
Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Ngày đăng 02/07/2021 | 11:29  | Lượt xem: 18
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa...

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Ngày đăng 14/06/2021 | 22:47  | Lượt xem: 13
(TTĐN) -  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số...

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 11/06/2021 | 17:27  | Lượt xem: 36
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Ngày đăng 03/06/2021 | 14:15  | Lượt xem: 138
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa...

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 03/06/2021 | 14:11  | Lượt xem: 119
Cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ TDP Đống 2

Ngày đăng 01/06/2021 | 09:13  | Lượt xem: 24
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, Chi bộ TDP Đống 2 trực...

Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa

Ngày đăng 19/05/2021 | 17:05  | Lượt xem: 39
Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà văn hóa kiệt xuất bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối...

Bác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất

Ngày đăng 18/05/2021 | 17:16  | Lượt xem: 68
Chưa ở đâu hình ảnh người lãnh tụ lại thân quen, ăn sâu trong tâm trí nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam ta. Với lòng trân trọng kính yêu, người dân treo...

Nhớ Bác, ra sức học và làm theo Bác

Ngày đăng 17/05/2021 | 15:54  | Lượt xem: 246
Vào ngày 19-5 hàng năm,  toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vui mừng và tự hào kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã...

Phường Phú Diễn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 19/03/2021 | 17:00  | Lượt xem: 29
(BTLP) Chiều ngày 18/3/2021, Đảng ủy phường Phú Diễn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...