Kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính

danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:35  | Lượt xem: 458
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - kế hoạch

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:34  | Lượt xem: 483
Chi tiết tại: f ile đính kèm

danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đô thị

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:33  | Lượt xem: 463
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:31  | Lượt xem: 440
Chi tiết tại: file đính kèm

danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:30  | Lượt xem: 445
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:28  | Lượt xem: 378
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:27  | Lượt xem: 290
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:25  | Lượt xem: 313
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:24  | Lượt xem: 330
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:22  | Lượt xem: 277
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:12  | Lượt xem: 221
Chi tiết tại: file đính kèm

Thành phố kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 14/05/2022 | 17:26  | Lượt xem: 517
(BTLP) Sáng ngày 13/5/2022, Đoàn kiểm tra Thành phố đã kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận Bắc Từ Liêm. Dự và tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ...