Kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính

danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:35  | Lượt xem: 717
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - kế hoạch

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:34  | Lượt xem: 777
Chi tiết tại: f ile đính kèm

danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đô thị

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:33  | Lượt xem: 759
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:31  | Lượt xem: 673
Chi tiết tại: file đính kèm

danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:30  | Lượt xem: 660
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:28  | Lượt xem: 640
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:27  | Lượt xem: 427
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:25  | Lượt xem: 576
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:24  | Lượt xem: 553
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:22  | Lượt xem: 395
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục

Ngày đăng 14/06/2023 | 11:12  | Lượt xem: 342
Chi tiết tại: file đính kèm

Thành phố kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 14/05/2022 | 17:26  | Lượt xem: 598
(BTLP) Sáng ngày 13/5/2022, Đoàn kiểm tra Thành phố đã kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận Bắc Từ Liêm. Dự và tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thường Sơn - UVBTV, Phó Chủ...