Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm Hội đồng nhân dân Quận Bắc Từ Liêm

Ttài liệu TXCT sau Kỳ họp 4 HĐND quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 21/12/2021 | 17:48  | Lượt xem: 62
Đại biểu HĐND Quận TXCT sau kỳ họp thứ 4 HĐND Quận: tại đây Báo cáo tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri với Đại biểu HĐND Quận trước kỳ họp thứ 4: tại đây Báo cáo kết quả...

Kỳ họp thứ 4, HĐND quận Bắc Từ Liêm khoá III, nhiệm kỳ 2021-20126

Ngày đăng 18/12/2021 | 12:58  | Lượt xem: 198
(BTLP) Ngày 16-17/12/2021, HĐND quận Bắc Từ Liêm, khoá III nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 4 nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -...

HĐND quận Bắc Từ Liêm: Giải trình đối với một số dự án sử dụng ngân sách Quận chậm tiến độ

Ngày đăng 18/12/2021 | 09:41  | Lượt xem: 136
(BTLP) Ngày 17/12/2021, Thường trực HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên giải trình đối với một số dự án sử dụng ngân sách Quận chậm tiến độ nhằm làm rõ những kết...

HĐND thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 11) tiếp xúc với cử tri quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp thứ 3 khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/11/2021 | 22:16  | Lượt xem: 137
(BTLP) Ngày 19/11/2021, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 11) tiếp xúc với cử tri quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị...

Thông báo Nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2021HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/11/2021 | 09:33  | Lượt xem: 46
Chi tiết tại: file đính kèm

thay đổi lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố tại quận Bắc Từ Liêm tháng 11/2021

Ngày đăng 15/11/2021 | 18:01  | Lượt xem: 91
Chi tiết tại: file đính kèm

chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khoá XVI

Ngày đăng 15/11/2021 | 10:40  | Lượt xem: 24
Chi tiết tại: file đính kèm

trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khoá XVI

Ngày đăng 13/11/2021 | 22:50  | Lượt xem: 14
Chi tiết tại: file đính kèm