Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 31/2/2020 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020
Ngày đăng 02/03/2020 | 10:34  | Lượt xem: 115

Chi tiết tại: file đính kèm