Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Báo cáo số 453/BC-UBND ngày 19/8/2020 về kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 21/08/2020 | 10:39  | Lượt xem: 252

Chi tiết tại: file đính kèm