Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 06/5/2020 về kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2020 và Quý I/2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 07/05/2020 | 10:43  | Lượt xem: 98

Chi tiết tại: file đính kèm