Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Báo cáo số 377A/BC-UBND ngày 30/6/2020 về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 6 và 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2020
Ngày đăng 02/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 163

Chi tiết tại: file đính kèm