Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Báo cáo số 590/BC-UBND ngày 09/12/2019 kết quả thực hiện kế hoạch triển kinh tế-xã hội năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và công tác chỉ đạo điều hành của UBND Quận
Ngày đăng 11/12/2019 | 10:36  | Lượt xem: 125

Chi tiết tại: file đính kèm