Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
5235/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 UBND Quận
5236/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong Công tác Đoàn - Đội và phòng trào thanh thiếu nhi năm học 2019-2020 UBND Quận
5237/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào Chữ thập đỏ trường học, năm học 2019-2020 UBND Quận
5055/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân tập thể đã có thành tích trong 5 năm triển khai, thực hiện Thông tư số 09/2015/TT-BCA ngày 10/2/2015 của bộ công an UBND Quận
4768/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc" giai đoạn 2015-2020 UBND Quận
4801/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
4801/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
4756/QĐ-UBND Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo Quận đã có thành tích trong năm 2019-2020 UBND Quận
274/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Giải thưởng "Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 4 năm học 2019-2020 UBND Quận
82/2020/NĐ_CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Cấp Trung ương
87/2020/NĐ_CP Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử , đăng ký hộ tịch trực tuyến Cấp Trung ương
13/CT-UBND Chỉ thị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cấp Thành phố
2358/KH-SGDĐT Kế hoạch truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Thành phố
3577/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
238/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
4202/QĐ-UBND Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
4205/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện hạng mục công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II UBND Quận
4204/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
4037/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong xây dựng công trình gắn biển chào mừng Đại bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 HĐND Quận
4103/QĐ-UBND Tặng Giải thưởng "Gương điển hình tiên tiến trong phòng trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm" năm 2020 UBND Quận