Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
6386/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2020 trên địa bàn Quận UBND Quận
6275/QĐ-UBND khen thưởng gương Điển hình tiên tiến, tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020 UBND Quận
321/KH-UBND tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai doạn 2020-2025; Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 UBND Quận
6235/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong triển khai cuộc thi "báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" năm 2020 trên địa bàn Quận UBND Quận
6236/QĐ_UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử trong việc bảo vệ môi trường" năm 2020 trên địa bàn Quận UBND Quận
6193/QĐ-UBND khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
5908/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể đã có thành tích trong triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2020 UBND Quận
5907/QĐ-UBND tặng giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải trong Cuộc thi viết về Gương điển hình tiên tiến, 'Người tốt, việc tốt" năm 2020 UBND Quận
5902/QĐ-UBND khen thưởng đột xuất tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triệt xóa đường dây mua, bán, vận chuyển trái phép ma túy UBND Quận
5810/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
5588/QĐ-UBND Tặng danh hiệu " Người tốt, việc tốt" năm 2020 UBND Quận
5731/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Quận UBND Quận
20/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (đ/c Lưu Ngọc Hà) HĐND Quận
19/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (đ/c Trần Thế Cương) HĐND Quận
18/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3) HĐND Quận
17/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3) HĐND Quận
16/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm
79/2019/NĐ-CP79/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi điều 16 nghị định số 45/2014/CP-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Cấp Trung ương
5590/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ HĐND Quận
5554/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2020 UBND Quận