Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
4016/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố , UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp UBND Thành phố
2873/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020- 2021 UBND Quận
15/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng , gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Cấp Thành phố
307/KH-UBND Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm đợt 8 năm 2021 UBND Quận
2497/QĐ-UBND QĐ v.v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử UBND Quận
2508/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu đã có thành tích trong triển khai, thực hiện các hoạt động về công tác Gia đình nhân kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) UBND Quận
2519/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh,. trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội HĐND Quận
2507/QĐ-UBND Quyết định tặng giải thưởng "Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm" năm 2021 UBND Quận
2303/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021 UBND Quận
12/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã Hội HĐND Quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận
11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND Quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 UBND Quận
1906/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thi pháp luật về Dân sự Quận năm 2021 UBND Quận
4/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận
2097/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ án ninh tổ quốc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2021 UBND Quận
9/NQ-HĐND Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận
8/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND Quận Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận
6/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận
3/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, số lượng Ủy viên Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND Quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND Quận
5/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận
2/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận