Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 HĐND Quận
22/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng ban kinh tế - Xã hội HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 HĐND Quận
4535/QĐ-UBND v.v khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu" Trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp Thành phố" năm học 2020-2021 UBND Quận
4534/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong triển khai Cuộc thị viết về gương điển hình tiên tiến," Người tốt, việc tốt" năm 2021 UBND Quận
4533/QĐ-UBND QĐ v.v khen thưởng gương điển hình tiên tiến tặng danh hiệu " Người tốt, việc tốt" năm 2021 UBND Quận
4276/QĐ-UBND QĐ v.v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm UBND Quận
4088/QĐ-UBND Quyết định về khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác triển khai, thực hiện cuộc thị trực tuyến" Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19" năm 2021 UBND Quận
3722/QĐ-UBND Q.Đ khen thưởng các tập thể, các nhân đã có thành tích trong phong trào Chữ thập đỏ trường học năm 2020-2021 UBND Quận
3646/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử UBND Quận
3397/QĐ-UBND QĐ v.v khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tựu, an toàn xã hội UBND Quận
3396/QĐ-UBND Quyết định tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021 trong công tác phòng chống dịch COVID-19 UBND Quận
13/NQ-HĐND Nghị quyết của UBND Quận về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 HĐND Quận
21/NQ-HĐND Nghị quyết về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân Quận HĐND Quận
20/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân Quận HĐND Quận
19/NQ-HĐND Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1) HĐND Quận
17/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
16/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó trưởng ban Pháp chế HĐND Quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận
18/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt bổ sung danh mục dự án khởi công mới năm 2021 HĐND Quận
3185/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
3106/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Đợt 4) năm 2021 UBND Quận