Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
01/NQ_HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2020 HĐND Quận
3585/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị 6 tháng đầu năm 2020 UBND Quận
3584/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2020 UBND Quận
3718/QĐ-UBND Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2019-2020 UBND Quận
3370/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong Diễn tập chiến đấu phòng thủ 2020 UBND Quận
3188/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi giai đoạn 2015-2019 UBND Quận
3187/QĐ-UBND khen thưởng đột xuất cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020 UBND Quận
3295/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong huấn luyện Hạ sỹ quan Dự bị động viên Tiểu đoàn Bộ đội địa phương Quận năm 2020 UBND Quận
3150/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị- Trật tự, an toàn xã hội
3014/QĐ-UBND tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020 UBND Quận
3013/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận UBND Quận
3012/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
2100/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - trật tự an toàn xã hội UBND Quận
2057/QĐ_UBND Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 UBND Quận
2247/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự an toàn xã hội UBND Quận
2418/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 cảu UBND thành phố Hà Nội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 UBND Quận
202/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2020 UBND Quận
1759/QĐ-UBND tặng Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020 UBND Quận
1758/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận UBND Quận
1757/QĐ-UBND Khen thưởng đột xuất các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận