Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
429/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020 UBND Quận
494/QĐ-UBND khen thưởng các tập, cá nhân có thành tích trong Phòng, chống dịch Covid-19 UBND Quận
241/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận năm 2020 UBND Quận
241/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận năm 2020 UBND Quận
234/KH-UBND Tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công ; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyễn Đán Tân Sửu 2021 Cấp Thành phố
7300/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
7299/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện mô hình thi đua "4 ngày 5 tốt" năm 2020 UBND Quận
7298/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, người lao động thu đua thực hiện văn hóa công sở và nơi cộng cộng" năm 2020 UBND Quận
7123/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng CNTT và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn quận năm 2020
46/QĐ-UBND tặng quà người hưởng chính sách người có công, Bảo trợ xã hội, Người cao tuổi, Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các tổ chức, các cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 UBND Quận
33/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (bà Lê Thị Thu Hương) HĐND Quận
32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Quận
31/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Kim Vinh, bà Nguyễn Thị Nắng Mai) HĐND Quận
30/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016- 2021 HĐND Quận
28/NQ-HĐND : Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
27/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Quận HĐND Quận
26/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 11). HĐND Quận
23/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2019 HĐND Quận
22/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận