Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
67/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Thành phố
93/BTG-TTPC V/v tổng kết 08 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ - TP Hà Nội
2780/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Thành phố
2261/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập trường tiểu học Từ Liêm UBND Huyện
3069/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành kế hoạch điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 UBND Thành phố
66/HD-UBND Hướng dẫn quy trình thực hiện các nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UỶ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn HĐND huyện
3489/UBND-VX Về việc thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục UBND Thành phố
86/KH-UBND Kế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2015 UBND Thành phố
3430/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 UBND Thành phố
166/KH-UBND Kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014 UBND Huyện
759/UBND-VP Thông báo của UBND huyện Từ Liêm về việc công khai quyết định giải quyết khiễu nại và kết luận nội dung tố cáo UBND Huyện
75/BC-HDND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016) HĐND huyện
01/2013/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phong huyện Từ Liêm 6 tháng cuối năm 2013 HĐND huyện
02/2013/NQ-HĐND Về việc phê duyệt tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Từ Liêm năm 2012 HĐND huyện
04/2013/NQ-HĐND Về việc trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND huyện và trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII HĐND huyện
05/2013/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 bầu HĐND huyện
06/2013/NQ-HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Từ Liêm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 HĐND huyện
01/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng huyện Từ Liêm 6 tháng cuối năm 2013 HĐND huyện
03/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Từ Liêm HĐND huyện
133/TB-UBND Thông báo về kết quả giải quyết tố cáo của ông Lưu Tiến Đạt HĐND huyện