Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
398/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 UBND Thành phố
471/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2014 UBND Huyện
1028/TCT-BĐN Về việc hỗ trợ triển khai bán "Chợ Tết" trên địa bàn huyện UBND Thành phố
1697/QÐ-UBND Quyết định phê duyệt chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2011 - 2015 UBND Thành phố
07/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Thành phố
135 - TB/TU Kết luận hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy HĐND-UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, sở, ban, ngành quý III/2011 UBND Thành phố
52/HĐND-VP Công văn về việc đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 4 UBND Huyện
184/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2012 huyện Từ Liêm UBND Huyện
185/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2012 UBND Huyện
49/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 huyện Từ Liêm năm 2013 UBND Huyện
184/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2012 huyện Từ Liêm Cấp Huyện
07/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội Cấp Huyện
26/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào bản dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) UBND Huyện
184/UBND-NV V/v triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 UBND Huyện
74/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính năm 2013 UBND Huyện
346/KH-UBND Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 UBND Huyện
21/QĐ-HĐND Quyết định ban hành "quy định tạm thời về hoạt động tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Từ Liêm khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016" UBND Huyện
12/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện đề án " Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp huyện Từ Liêm giai đoạn 2012-2016" UBND Huyện
14/ĐA-HĐND Đề án "Đổi mới công tác tiếp công dân của Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Từ Liêm khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016" UBND Huyện
36/HĐND-VP V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIII HĐND huyện