Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
10/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2018 HĐND Quận
16/NQ-HĐND Về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn Quận UBND Quận
14/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2019 và bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 2) HĐND Quận
18/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Quận
3242/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Gia đình năm 2019 UBND Quận
3243/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác hỗ trợ các hộ gia đình nghèo; triển khai và hỗ trợ lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Quận năm 2019 UBND Quận
3085/QĐ-UBND Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm đã có thành tích trong năm học 2018-2019 UBND Quận
2444/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học 2018-2019 UBND Quận
2649/QĐ-UBND Về việc khen thưởng đột xuất các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
271/KH-UBND Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
2408/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 UBND Quận
173/KH-UBND Kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
1928/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng " Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
243/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện gửi : Thư chúc mừng"," Thư chia buồn" đến người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
764/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng cấp phép xây dựng tại khu vực bảo vệ II di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn Bắc Từ Liêm UBND Quận
1896/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Quận UBND Quận
06/NQ_HĐND Nghị quyết thống nhất chủ trương thực hiện đề án: Mua sắm, lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nhằm tăng cường quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn Quận HĐND Quận
07/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính quận Bắc Từ Liêm (khu vực 8 Tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân) HĐND Quận
231/KH-UBND Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 UBND Quận
216/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận