Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
528/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Đức Thắng) UBND Quận
529/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Minh Khai) UBND Quận
530/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Phú Diễn) UBND Quận
532/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Tây Tựu) UBND Quận
531/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Phúc Diễn) UBND Quận
533/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Thượng Cát) UBND Quận
534/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Thụy Phương) UBND Quận
535/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Xuân Đỉnh) UBND Quận
536/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Xuân Tảo) UBND Quận
525/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (phường Cổ Nhuế 2) UBND Quận
524/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 UBND Quận
440/QĐ-UBND khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020 UBND Quận
31/NQ-HĐND về việc điều chỉnh , hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Bắc Từ Liêm (đợt 8) HĐND Quận
7264/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 UBND Quận
7549/QĐ-UBND Khen thưởng tập thể có thành tích trong công tác ứng dụng CNTT và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Quận năm 2019 (phòng LĐTBXH) UBND Quận
468/KH-UBND Tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
7775/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận Tổ quốc và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019 UBND Quận
7774/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội phụ nữ Quận năm 2019 UBND Quận
7773/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Công đoàn năm 2019 UBND Quận
7776/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội thẩm Nhân dân Quận năm 2019 UBND Quận