Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
08/4/2022 QĐ v.v khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc về thể dục thể thao năm 2021 UBND Quận
966/QĐ-UBND QĐ v.v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuẩ trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị- Trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
130/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em Cấp Trung ương
604/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021 UBND Quận
603/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội UBND Quận
118/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Cấp Trung ương
521/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2021 UBND Quận
489/QĐ-UBND QĐ về việc công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác năm 2021 UBND Quận
2695/QĐ-BTNMT về việc Công bố danh mục Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi trường năm 2021 Cấp Trung ương
180/QĐ-UBND QĐ v.v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng,chống dịch Covid-19 UBND Quận
254/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các cá nhân đã tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2022 UBND Quận
319/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, Hiến máu tình nguyện năm 2021 trên địa bàn Quận UBND Quận
257/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhân kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Dân số Việt nam (26/12/1961 - 26/12/2021) UBND Quận
256/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Quận năm 2021 UBND Quận
255/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn Quận UBND Quận
4676/QĐ-UBND QĐ v.v công nhận danh hiệu " cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2020-2021 UBND Quận
5028/QĐ-UBND QĐ công nhận danh hiệu " Đơn vị tiên tiến và Thể dục thể thao: khối trường học năm học 2020-2021 và khối cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021 UBND Quận
83/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2021 UBND Quận
87/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Khuyến học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021 UBND Quận
86/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng" năm 2021 UBND Quận