Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
2947/QĐ-UBND QĐ số 2947/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2024 UBND Quận
2951/QĐ-UBND QĐ 2951/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
2950/QĐ-UBND QĐ Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 22-NQ/QU ngày 29/4/2021 của Quận uỷ Bắc Từ Liêm về xây dựng lực lượng Công an Quận đạt "Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an" UBND Quận
2949/QĐ-UBND QĐ số 2949/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Chữ thập đỏ và vận động Hiến máu tình nguyện năm 2023 UBND Quận
326/KH-UBND KH tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại toà nhà chung cư Ruby, KĐT Goldmark City, phường Phú Diễn,quận Bắc Từ Liêm,TP Hà Nội UBND Quận
3384/QĐ-BCA-C07 Quyết định số 3384/QĐ-BCA-C07về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an Cấp Trung ương
2785/QĐ-UBND QĐ Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2024 UBND Quận
50/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy Cấp Trung ương
2825/QĐ-UBND QĐ Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024 UBND Quận
2478/QĐ-UBND QĐ Về việc khen thưởng các gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2024 UBND Quận
292/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024 UBND Quận
266/KH-UBND KH Tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
11/2024/NQ-HĐND Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội Cấp Thành phố
03/2024/QĐ-UBND QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
278/KH-UBND Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 UBND Quận
32/2024/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành quy định về công tác thi đua-khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội Cấp Thành phố
97/KH-UBND Triển khai thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội Cấp Thành phố
169/KH-UBND KH số 169/KH-UBND về tổ chức mít tinh hưởng ứng " Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4" và Ngày hội hiến máu năm 2024 UBND Quận
01/2024/QĐ-UBND QĐ số 01/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Quận UBND Quận
684/QĐ-UBND QĐ số 684/QĐ-UBND v.v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận Bắc Từ Liêm năm 2024 UBND Quận