Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Tài liệu đính kèm
257/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhân kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Dân số Việt nam (26/12/1961 - 26/12/2021) UBND Quận
256/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Quận năm 2021 UBND Quận
255/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn Quận UBND Quận
4676/QĐ-UBND QĐ v.v công nhận danh hiệu " cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2020-2021 UBND Quận
5028/QĐ-UBND QĐ công nhận danh hiệu " Đơn vị tiên tiến và Thể dục thể thao: khối trường học năm học 2020-2021 và khối cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021 UBND Quận
83/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2021 UBND Quận
87/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Khuyến học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2021 UBND Quận
86/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng" năm 2021 UBND Quận
85/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021 UBND Quận
84/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thu đua yêu nước và công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong năm 2021 UBND Quận
124/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Cấp Trung ương
34/NQ-HĐND Nghị quyết về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân Quận HĐND Quận
33/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Quận
32/NQ-HĐND Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm năm 2022 HĐND Quận
31/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách Quận và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 của quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
30/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách quận Bắc Từ Liêm. HĐND Quận
29/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm HĐND Quận
28/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của quận Bắc Từ Liêm. HĐND Quận
5130/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về tệ nạn xã hội đảm bảo An ninh Chính trị - Trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm UBND Quận
5026/QĐ-UBND QĐ v.v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 UBND Quận