Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Điều chỉnh tiến độ thực hiện tổ chức bốc thăm phục vụ giao đất hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất
Ngày đăng 28/06/2019 | 17:59  | Lượt xem: 455

Chi tiết tại: file đính kèm