THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thông báo số 58/TB-UBND ngày 17/1/2020 về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 17/01/2020 | 08:50  | Lượt xem: 823
Chi tiết tại: file đính kèm

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II năm 2017

Ngày đăng 07/04/2017 | 00:00  | Lượt xem: 276
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II năm 2017