THÔNG TIN Tuyển dụng THÔNG TIN Tuyển dụng

Thông báo số 1099/TB-HĐXT ngày 21/7/2020 về công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

Ngày đăng 21/07/2020 | 16:06  | Lượt xem: 393
Chi tiết tại: file đính kèm

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên sau chuyển đổi nguyện vọng lần 2 (ngày 14/7/2020)

Ngày đăng 14/07/2020 | 17:00  | Lượt xem: 5082
biểu số 01 biểu số 02

Danh sách đăng ký thi tuyển viên chức giáo viên đến ngày 26/6/2020

Ngày đăng 26/06/2020 | 17:30  | Lượt xem: 1645
Chi tiết tại: file đính kèm