thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

audio

Ngày đăng 07/02/2020 | 10:31  | Lượt xem: 475

Báo cáo thuyết minh tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 13/11/2019 | 17:40  | Lượt xem: 594
Xem chi tiết: tại đây

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 thuộc dự án GPMB khu đất để đấu giá QSDĐ hai bên tuyến đường trục tây Thăng Long

Ngày đăng 08/12/2018 | 00:00  | Lượt xem: 945
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 thuộc dự án GPMB khu đất để đấu giá QSDĐ hai bên tuyến đường trục tây Thăng Long