thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất các ô đất CT-01, CT-02 và CX-04 thuộc dự án Giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá QSDĐ hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long

Ngày đăng 05/12/2018 | 00:00  | Lượt xem: 379
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất các ô đất  CT-01, CT-02 và CX-04 thuộc dự án  Giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá QSDĐ hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long

Thông báo về việc mời tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 16/11/2018 | 00:00  | Lượt xem: 286
Thông báo về việc mời tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đẻ thực hiện dự án đầu tư đối với ô đất CT-3 thuộc dự án GPMB khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long (vị trí ĐG 6B), quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 27/09/2018 | 00:00  | Lượt xem: 372
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đẻ thực hiện dự án đầu tư đối với ô đất CT-3 thuộc dự án GPMB khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long (vị trí...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất TT3 khu nhà ở và công trình công cộng tại phường Cổ Nhuế 2

Ngày đăng 06/06/2017 | 00:00  | Lượt xem: 344
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất TT3 khu nhà ở và công trình công cộng tại phường Cổ Nhuế 2

Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Ngày đăng 09/05/2016 | 00:00  | Lượt xem: 393
Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 tại khu đất thực hiện dự án trường tiểu học, THCS và THPT Kiều Mai thuộc ô qui hoạch GS 3-3 (phần qui hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan). Địa điểm: Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/05/2016 | 00:00  | Lượt xem: 393
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 tại khu đất thực hiện dự án trường tiểu học, THCS và THPT Kiều Mai thuộc ô qui hoạch GS 3-3 (phần qui hoạch sử dụng...

Chấp thuận điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Ngày đăng 29/04/2016 | 00:00  | Lượt xem: 332
Chấp thuận điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Ngày đăng 22/04/2016 | 00:00  | Lượt xem: 255
Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Ngày đăng 22/04/2016 | 00:00  | Lượt xem: 226
Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

Ngày đăng 01/04/2016 | 00:00  | Lượt xem: 193
Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc