thông tin quy hoạch thông tin quy hoạch

Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất-QH04

Ngày đăng 01/06/2020 | 16:07  | Lượt xem: 848
Chi tiết tại: file đính kèm

Quyết định và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Ngày đăng 29/02/2020 | 17:41  | Lượt xem: 2822
Xem chi tiết: Quyết định 896/QĐ-UBND Bản đồ KHSDĐ năm 2020