Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 45/TB-TTPTQĐ ngày 03/3/2020 về bán thanh lý vật tư thu hồi theo hình thức niêm yết giá
Ngày đăng 04/02/2020 | 08:46  | Lượt xem: 243

Chi tiết tại: file đính kèm