Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 23/TB-BCH ngày 15/9/2020 về việc bán thanh lý tài sản của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 18/09/2020 | 15:06  | Lượt xem: 82

Chi tiết tại: file đính kèm