Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 209/TB-TTPTQĐ ngày 10/9/2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất về việc mời tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 10/09/2019 | 16:55  | Lượt xem: 479

Chi tiết tại: file đính kèm