Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo 3432/TB-UBND ngày 05/11/2019 về công khai danh sách người tham gia bốc thăm và các tài liệu phục vụ công tác bốc thăm phục vụ giao đất hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất ở (đất dịch vụ) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm (trước đây là huyện Từ Liêm)
Ngày đăng 08/11/2019 | 09:07  | Lượt xem: 1297

Chi tiết tại: file đính kèm