Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự toán " Mua sắm trang thiết bị cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập quận Bắc Từ Liêm năm 2020
Ngày đăng 08/09/2020 | 15:51  | Lượt xem: 30

Chi tiết tại: file đính kèm