Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về việc phê duyệt phương án đấu giá QSD đất để thực hiện dự án GPMB khu đất để đấu giá QSD đất hai bên tuyến đường trục Tây Thăng Long ( vị trí Đg6A),quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 31/07/2019 | 15:24  | Lượt xem: 604

Chi tiết tại: file đính kèm