Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 18/1/2021 về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước ngõ 205/165, 205/193, 205/207, 355/95/25, 207/135 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:29  | Lượt xem: 10

Chi tiết tại: file đính kèm