Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, chỉnh trang nhà văn hóa tổ dân phố Số 2, phường Đức Thắng
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:24  | Lượt xem: 9

Chi tiết tại: file đính kèm