Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Chỉnh trang đường và rãnh thoát nước các tuyến ngõ ngách TDP Kiều Mai, Đức Diễn, phường Phúc Diễn
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:11  | Lượt xem: 7

Chi tiết tại: file đính kèm