Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Công Chất đến cổng trường mầm non Phú Diễn
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:04  | Lượt xem: 14

Chi tiết tại: file đính kèm