Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng điểm vui chơi kết hợp vườn hoa cây xanh hồ Cụ Bật, tổ dân phố Đại Cát 3, phường Liên Mạc
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:32  | Lượt xem: 9

Chi tiết tiết tại: file đính kèm