Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 17/1/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước ngõ 355/62/11,355/83/22 đường Xuân Đỉnh và ngõ 337/5, 337/68,337/80,337/97 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:39  | Lượt xem: 10

Chi tiết tại: file đính kèm