Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Đức Thắng
Ngày đăng 21/01/2022 | 09:00  | Lượt xem: 11

Chi tiết tại: file đính kèm