Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Đức Diễn, phường Phúc Diễn
Ngày đăng 13/01/2022 | 10:12  | Lượt xem: 32

Chi tiết tại: file đính kèm