Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, đấu thầu, mua sắm công

Quyết định phê duyệt phương án xử lý 410 tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Ngày đăng 08/04/2022 | 16:11  | Lượt xem: 27

Chi tiết tại: file đính kèm